Kunnanhallitus, kokous 16.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 231 Hallintokuntien pöytäkirjat

Perustelut

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat hallintokuntien pöytäkirjat:

- Opetus- ja Varhaiskasvatuslautakunta 3.11.2020

- Tekninen lautakunta 29.10.2020

Pöytäkirjat ovat nähtävillä kunnanvirastossa sekä kunnan verkkosivuilla https://rusko.cloudnc.fi/

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi sekä ettei mainittuja päätöksiä siirretä kunnanhallituksen tutkittaviksi, mikäli niitä ei ole ennen tämän pykälän käsittelyä siirretty.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Kokouskäsittely

Mikko Toivonen esitti, että kunnanhallitus siirtää kunnanhallituksen tutkittavaksi opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksen 3.11.2020 §128.  Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.