Kunnanhallitus, kokous 16.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 226 Maunun koulun peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu

RUSDno-2020-344

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto hyväksyi 25.5.2020 § 29 Maunun koulun perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelman. Valtuusto päätti muuttaa vuoden 2020 talousarvion investointiohjelmaa siten, että kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin Maunun koulun laajennukseen lisätään 138.000 euroa rakennussuunnittelun käynnistämiseksi.

Tekniset palvelut on päätöksen jälkeen toiminut prosessikaavion mukaisesti. Jokaiselta suunnittelualalta on valittu kolme hyväksi todettua suunnittelutoimistoa, jolta on pyydetty tarjoukset. Tarjoukset on saatu ja niistä on valittu kokonaistaloudellisesti edullisimmat.

Pää- ja arkkitehti suunnittelijaksi esitetään Arkkitehtitoimisto Ark Aboa Oy, rakennesuunnittelijaksi Insinööritoimisto Mauri Maanpää Oy, LVIA suunnittelijaksi Sitowise Oy ja sähkösuunnittelijaksi Sähkö Tammisto Oy. Lisäksi koulupuoli on esittänyt AV suunnitteluun asiantuntijaksi Atea Oy:tä. Hankeryhmä perehtyy AV tarpeeseen elokuun alussa pidettävässä kokouksessa. Tekninen johtaja esittelee kokouksessa yhteenvedon tarjouksista. Kaikkien tarjousten yhteenlaskettu hinta on noin 95 000,00€ alv 0%

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta päättää valita Maunun koulun perusparannuksen ja laajennuksen pää- ja arkkitehti suunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto Ark Aboa Oy:n, rakennesuunnittelijaksi Insinööritoimisto Mauri Maanpää Oy:n, LVIA suunnittelijaksi Sitowise Oy:n ja sähkösuunnittelijaksi Sähkö Tammisto Oy:n tarjousten mukaisesti. Jokaisesta suunnittelualasta tehdään erilliset sopimukset, jotka allekirjoittavat teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja toimialajohtaja hallintosäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

 

Tekninen lautakunta käsittelee Maunun koulun peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelua väliaikaraporttina torstaina 12.11.2020 128 §. 

Maunun koulun siinnitelmat ovat viimeistelyä vaille valmiit. Kunnaninsinööri ja tekninen johtaja esittelevät lautakunnalle suunnitelmia.

Tarjousasiakirjat on valmisteltu yhteistyössä PTC Service Oy:n kanssa ja tarjousmuotona käytetään rajoitettua neuvottelumenettelyä, joka on kaksikierroksinen tarjouskilpailu teknisten palveluiden toimintamallin mukaisesti. Tarjouspyyntöasiakirjat esitellään kokouksessa.

Tarjousasiakirjat  lasketetaan kahdella eri kustannuslaskijalla, ennen kuin hanke tuodaan lopulliseen päätöksentekoon, jotta päätöksentekijöillä on myös tiedossa hankkeen alustava kustannusarvio.

Teknisen lautakunnan päätös saatetaan kunnanhallituksen tietoon perjantaina 13.11. tai viimeistään kunnanhallituksen kokouksessa. Tekninen johtaja Mika Heinonen ja kunnaninsinööri Tuomass Salmi ovat läsnä alustamassa asiaa kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus merkitsee Maunun koulun suunnittelutilanteen tietoonsa saatetuksi.

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Kokouskäsittely

Merkittiin, että tekninen johtaja Mika Heinonen ja kunnaninsinööri Tuomas Salmi selostivat asiaa kokouksessa. 

Edelleen merkittiin, että  Heinonen, Salmi, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja Ari Rusi sekä johtava rehtori Kai Laitinen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.30.   


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.