Kunnanhallitus, kokous 16.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 229 Turun seudun puhdistamo Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen

RUSDno-2020-533

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiökokous pidetään 27.11.2020. Asialistalla on hallituksen nimeäminen.

Yhtiösopimuksen mukaan Ruskon kunta, Maskun kunta, Nousiaisten kunta ja Mynämäen kunta valitsevat yhdessä yhden hallituksen jäsenen. Vuonna 2016 käyttöönotetun uuden yhtiösopimuksen jälkeen varajäseniä ei ole nimetty.

Kuntien yhteisjäsenen nimeämisen kiertojärjestys on ollut seuraava:

29.11.2019 Masku

30.11.2018 Masku

1.12.2017 Mynämäki

14.12.2016 Mynämäki

15.4.2016 Mynämäki (varajäsen Masku)

25.4.2014 Nousiainen (varajäsen Rusko)

27.4.2012 Rusko (varajäsen Nousiainen)

23.4.2010 Masku (varajäsen Mynämäki)

4.9.2008 Mynämäki (varajäsen Masku)

Kiertojärjestyksen mukaan Rusko nimeää Maskun jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus tekee esityksen hallituksen jäsenestä Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiökokoukselle.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti Jussi Helesvirran ehdottamana ja Jorma Raikon kannattamana esittää Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiökokoukselle, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Sisko Hellgren nimetään yhtiön hallituksen jäseneksi. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.