Kunnanhallitus, kokous 16.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 230 Valtuuston 2.11.2020 pidetyn kokouksen päätösten lainmukaisuuden toteaminen ja täytäntöönpano

RUSDno-2020-530

Perustelut


 

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston 2.11.2020 pitämässä kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivätkä ole menneet valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lakien ja asetusten vastaisia, joten päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia.

  1. Ruskon demareiden valtuustoryhmän (Anneli Kiiski) aloite koskien yhdistysten tilatarpeen selvittämistä, kunnanhallitus päättää lähettää hyvinvointilautakunnan valmisteltavaksi.
  2. Hanna Suovasen aloite koskien Vahdon alueen lasten, nuorten ja perheiden tilannetta, kunnanhallitus päättää lähettää hyvinvointilautakunnan valmisteltavaksi.
  3. Ruskon demareiden valtuustoryhmän (Marko Mäenpää) aloite koskien lähikuntien digitaalista yhteistyötä esim. palvelinkapasiteetin osalta, kunnanhallitus päättää lähettää keskushallinnon valmisteltavaksi.    

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.