Kunnanhallitus, kokous 17.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Danske Bankin tilinkäyttöoikeudet (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Hallintosäännön 60 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan rahatoimesta. Rahatoimen käytännön hoitamisesta vastaa talous- ja hallintojohtaja.

Danske Bankissa olevan kunnan tilin käyttöoikeudet ovat tällä hetkellä kunnanjohtaja Kari Lehtisellä, kirjanpitäjä Tuija Virtasella ja eläkkeelle jääneellä talous- ja hallintojohtaja Ismo Airisella.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Danske Bankissa poistetaan Ismo Airisen käyttöoikeus ja lisätään tilinkäyttöoikeudet talous- ja hallintojohtaja Sari Laineelle.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.