Kunnanhallitus, kokous 17.1.2022

§ 23 Ilmoitus- ja muut asiat