Kunnanhallitus, kokous 17.1.2022

§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.