Kunnanhallitus, kokous 17.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi sähköisen etäkokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.