Kunnanhallitus, kokous 17.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelma

RUSDno-2022-22

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Valtuusto on päätöksellään 29.11.2021 § 88 hyväksynyt Ruskon kunnan talousarvion vuodelle 2022. Talousarvion pohjalta tehtävillä käyttösuunnitelmilla toimialat jakavat määrärahat ja tuloarviot osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi sekä asettavat tarkennetut tavoitteet. Kunnanhallituksen alaisen toiminnan osalta käyttösuunnitelma noudattaa pitkälti talousarvion rakennetta. Käyttösuunnitelma on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä alaisensa toiminnan osalta käyttösuunnitelman vuodelle 2022 esityslistan oheismateriaalin mukaisena.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.