Kunnanhallitus, kokous 17.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportti 8

RUSDno-2022-9

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Esityslistan oheismateriaalina ovat Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen kuukausiraportti 8, maksuerätaulukko sekä työmaatiedote. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 14.1.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen kuukausiraportti 8:n tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.