Kunnanhallitus, kokous 17.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 20.1.2022 ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Virpi Hurula ja Kristiina Kivelä.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Kivelä ja Antti Jussila.