Kunnanhallitus, kokous 17.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Ruskon kunnan vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

RUSDno-2022-21

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnan talousarviovuodelle 2022 hyväksyttiin valtuustossa 29.11.2021. Sen jälkeen on keskushallinnossa laadittu talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, jotka sisältävät käyttösuunnitelman vahvistamista, talousarvion sitovuustasoa, raportointia, määrärahojen muutoksia, hankintoja ja investointeja, hankintarajoja sekä sisäisiä menoja ja tuloja koskevat osiot.

Täytäntöönpano-ohjeet ovat esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheismateriaalina olevat talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeet ja saattaa ne toimialojen tietoon.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.