Kunnanhallitus, kokous 17.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Turun seudun osuuspankin tilinkäyttöoikeudet (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Hallintosäännön 60 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan rahatoimesta. Rahatoimen käytännön hoitamisesta vastaa talous- ja hallintojohtaja.

Turun Seudun Osuuspankissa olevien kunnan tilien käyttöoikeudet ovat tällä hetkellä kunnanjohtaja Kari Lehtisellä, kirjanpitäjä Tuija Virtasella ja toimistosihteeri Nina Mäkisellä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Turun Seudun Osuuuspankissa lisätään tilinkäyttöoikeudet talous- ja hallintojohtaja Sari Laineelle. Lisäksi annetaan kirjastonhoitaja Suvi Luukkoselle tilinkäyttöoikeudet siltä osin, että hänelle hankitaan Op Visa Business Card, jolle annetaan vain käteisrahan talletusoikeus talletusautomaatilla. Tämä siksi, että pankki ei enää ota konttoreissa käteistä vastaan yritysasiakkailta.

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kokouskäsittely