Kunnanhallitus, kokous 17.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Vahdon vanhan kunnantalon myynti

RUSDno-2022-23

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Kiinteistötyöryhmä on 11.1. pitämässään kokouksessa päättänyt esittää kunnanhallitukselle Vahdon vanhan kunnantalon myymistä huutokauppa.comin kautta. Kiinteistön myyntiaika olisi 2-3 kuukautta. Tontista on tehty maanmittauslaitokselle lohkomishakemus ja Piipulan sähköliittymää selvitetään siltä osin, että pystytäänkö keskusjako tekemään vanhasta varastosta kunnantalon sijaan. Kiinteistössä on tällä hetkellä vuokralaisia ja kauppaehtoihin voidaan kirjata, joko vuokrattuna tai vapautuu 2 kk:n päästä tarjouksen hyväksymisestä, jolloin kunta irtisanoo nykyiset vuokrasopimukset.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää Vahdon vanhan kunnantalon myymisestä huutokauppa.comin kautta. Myyntiajan päätyttyä kunnanhallitus käsittelee tarjoukset tehden mahdollisen myyntiesityksen. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian kiinteistötyöryhmän uudelleen valmisteltavaksi.

Esteellisyys

  • Virpi Hurula