Kunnanhallitus, kokous 17.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Vanhus- ja vammaisneuvoston päivitetty toimintasääntö

RUSDno-2022-25

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasääntöä on viimeksi uudistettu vuonna 2014. Edelleen vuonna 2019 toimintasääntöä on päivitetty. Nyt vanhus- ja vammaisneuvosto on päivittänyt toimintasääntöään. Päivitykset koskevat  vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenten osallistumista erikseen nimettyjen lautakuntien kokouksiin sekä vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpanoa.

Päivitetty toimintasääntö on esityslistan oheismateriaalina. Muutetut kohdat on merkitty punaisella.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi vanhus- ja vammaisneuvoston päivitetyn toimintasäännön.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.