Kunnanhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Kiinteistöraportti 2/21

RUSDno-2021-301

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta aloittaa kokouksen tutustumalla Vahdon vanhaan kunnantaloon paikan päällä. 

Tekninen lautakunta käy läpi talousarvion PTS osan, jossa sovittiin vuonna 2021 tehtäviä töitä. Käyttötalous osioon kirjattujen töiden järjestys, tarve ja kustannukset eivät täsmää. 

Tekninen lautakunta keskustelee toimintamallista ja käyttötalouteen tehtävistä muutoksista.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Päätösehdotusannetaan kokouksessa keskustelun jälkeen

_ _ _ _ _ _ _ 

Päätös

Kokouksessa annettiin päätösehdotus: 

Tekninen lautakunta pyytää kunnanhallitukselta ja kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa yhteensä 50 000€

Kunnantalon vesivahingon korjaamiseksi 11 000€, Hiidenvainion päiväkodin ja koulun aitaan 19 000€ ja Vahdon vanhan kunnantalon kartoitukseen 20 000€.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 4.5.2021 § 46 päättänyt esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että investointimenoihin osoitetaan 50 000 euron lisämääräraha kohdistaen se kunnantalon vesivahingon korjaamiseen (11 000,-), Hiidenvainion päiväkodin ja koulun aitaan (19 000,-) sekä Vahdon vanhan kunnantalon kartoitukseen (20 000,-).  

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että investointimenoihin osoitetaan 50 000 euron lisämääräraha kohdistaen se kunnantalon vesivahingon korjaamiseen (11 000,-),  Hiidenvainion koulun ja päiväkodin välisen aidan korjaukseen/rakentamiseen (19 000,-) sekä Vahdon vanhan kunnantalon kuntokartoitukseen ja -korjaamiseen (20 000,-).  

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle 11 000 euron lisämäärärahan myöntämistä Ruskon kunnantalon vesivahingon korjaamiseen. Hiidenvainion koulun ja päiväkodin välisen aidan korjaukseen ja rakentamiseen sekä Vahdon vanhan kunnantalon kuntokartoitukseen esitetyt määrärahat palautettiin uudelleen valmisteltaviksi lisäselvityksiä varten.