Kunnanhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Puheenjohtaja toteaa sähköisen etäkokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös

Puheenjohtaja totesi sähköisen etäkokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.