Kunnanhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Lisämäärärahaesitys kesätyöllistämiseen

RUSDno-2021-320

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus keskusteli kokouksessaan 3.5.2021 § 100 kohdalla ruskolaisten nuorten kesätyöllistämisestä edellyttäen tuolloin, että kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tuodaan lisämäärärahaesitys nuorten kesätyöllistämiseen siten, että määrärahan turvin voidaan kaikille ns. kesätyöseteliä hakeneille nuorille osoittaa ko. seteli. 

Keskushallinossa on laskettu, että nuorten kesätyöllistämiseen kuluisi tällä tavoin kaikkiaan n. 43 000 euroa. Kustannukset jakautuisivat siten, että kunnalle palkattavien nuorten palkkakuluihin kuluisi n. 29 500 euroa ja kesätyöseteleihin n. 13 500 euroa.  Talousarvioon on varattu nuorten kesätyöllistämiseen 35 000 euroa.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 8 000 euron lisämäärärahan myöntämistä nuorten kesätyöllistämisen menokohdalle käytettäväksi nuorten kesätyöseteleihin. 

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.