Kunnanhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021

RUSDno-2021-321

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Keskushallinnossa on laadittu kirjanpidosta saatavissa olevien taloustietojen perusteella Ruskon kunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2021. Katsaus on esityslistan oheismateriaalina. 

Katsauksessa on erikseen tarkasteltu mm. talousarvion toteutumista, verotuloja, talousarviolainoja ja maksuvalmiutta, asukasmäärää sekä tonttikauppoja. Tehtäväalueittainen tuloarvio- ja määrärahatoteuma on esitetty erillisenä. Investointien kehitys on esitetty projektikohtaisesti. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.3.2021 ja lähettää sen valtuustolle tiedoksi. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.