Kunnanhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Päällistönmäen alueen vaiheen 9 (Rekikaari ja Jukotie) luovuttaminen

RUSDno-2021-323

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Päällistönmäen vaiheen 9 kunnallistekniikka on valmistunut. Tontit on tarkoitus saada myyntiin alkukesästä.

Vaiheen 9 tontit sijaitsevat metsäisellä alueella kaava-alueen eteläosassa. Alueelta tulee luovutettavaksi 20 tonttia. Alue on herättänyt kiinnostusta tonttien ostajissa. Viime vuosina tontteja on tässä vaiheessa myyty tarjouspyyntömenettelyllä. Menettelyn jälkeen tontteja on myyty varausjärjestyksessä.

Ko. tontteja ei ole vielä lohkottu. Aluetta kuvaava kaavakartta on esityslistan oheismateriaalina.

Päällistönmäessä on tällä hetkellä vapaana 2 tonttia vaiheen 8 mukaisella alueella.

Valtuusto on vahvistanut kokouksessaan 1.2.2010 Päällistönmäen tonttien minimihinnaksi 32 euroa/m2

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää myydä tarjouskilpailun perusteella Päällistönmäen vaiheen 9 tontit (Rekikaari ja Jukotie) minimihinnan ollessa 32 euroa/m2.

Päätös

Kunnanhallitus päätti myydä tarjouskilpailun perusteella Päällistönmäen vaiheen 9 tontit (Rekikaari ja Jukotie) minimihinnan ollessa 36 euroa/m2.