Kunnanhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään sähköisesti torstaihin 20.5.2021 mennessä ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana. 

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Heli Nurmi ja Antti Lähteenmäki. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.