Kunnanhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Ruskon Pallon hakemus ja lisämäärärahan myöntäminen

RUSDno-2021-322

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon Pallo -67/pesäpallojaosto ja FC Ruskon Pallo ovat toimittaneet kuntaan 16.4.2021 päivätyn seuraavan sisältöisen hakemuksen koskien palaaja-aitioiden hankkimista Ruskon pesäpallo- ja urheilukentän käyttöön:

"Ruskon uudella pesäpallokentällä ei tällä hetkellä ole lainkaan pelaaja-aitioita ja jalkapallokentän aitiot ovat huonokuntoiset ja pienet. Lajiliitot suosittelevat pelaaja-aitioita ja ne saattavat olla jopa turnauksien ym. järjestämisen ehtona. 

Aitiot toimivat, paitsi sääsuojina, myös joukkueiden ´palaveripaikkana`. Aitioille on tarvetta koko ulkokauden niin otteluissa kuin harjoituksissa.

Normaalin peli- ja turnausohjelman lisäksi Ruskon PALLO -67 Ry pesäpallojaosto on saanut järjestettäväkseen C-ikäisten Itä-Länsi -tapahtuman 5.9.2021. Olisi suotavaa, että käytössä on pelaaja-aitiot. Itä-Länsi -tapahtumissa pelataan tyttöjen ja poikien peli- ja kilpasarjojen ottelut. Nämä ottelut ovat pelikauden huipentumia ja pelipaikat ovat erittäin tavoiteltuja.

FC Ruskon Pallo ry järjestää vuosittain isoja turnauksia. Parempia pelaaja-aitioita on jo aikaisempina vuosina kipeästi kaivattu. 

Koska molempien seurojen tahtotila on, että pelaaja-aitiot ovat laadukkaita ja molempien kenttien käytössä, anomme Ruskon kuntaa hankkimaan siirrettäviä 12-hengen pelaaja-aitioita 2 kpl pesäpallo- ja jalkapallokenttien käyttöön. Aitiot soveltuvat tietenkin myös yleisurheilu ym. tapahtumien käyttöön . niiden varauskäytäntö olisi sama kuin siirrettävien katsomoiden."

Hyvinvointilautakunta on käsitellyt asiaa 29.4.2021 29 § (Ilmoitus- ja muut asiat) todeten, että hyvinvointilautakunta puoltaa aloitetta, mutta lautakunnalla ei ole ko. hankintaan varattuja määrärahoja (n. 10.000 euroa) joten aloite päätettiin lähettää kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää myöntää vuoden 2021 investointimenoihin pelaaja-aitioiden hankintaan 10.000 euroa.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti olla hyväksymättä päätösehdotusta. Kunnanhallitus päätti kehottaa hyvinvointilautakuntaa käsittelemään asiaa uudelleen seikkaperäisemmin taloussuunnitelman 2022 valmistelun yhteydessä.