Kunnanhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Valtuuston 26.4.2021 pidetyn kokouksen päätösten lainmukaisuuden toteaminen ja täytäntöönpano

RUSDno-2021-316

Perustelut


 

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston 26.4.2021 pitämässä kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivätkä ole menneet valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lakien ja asetusten vastaisia, joten päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia.

1. Antti Lähteenmäen/ Ruskon keskustan valtuustoryhmän aloite koskien Merttelän koulun käytön selkeyttämistä, kunnanhallitus päättää lähettää opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan valmisteltavaksi. 

2. Hanna Suovasen/Ruskon demarien aloite koskien Ruskon kunnan koulu- ja varhaiskasvatusverkon pitkän aikavälin suunnitelmaa, kunnanhallitus päättää lähettää opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan valmisteltavaksi. 

3. Ari Rusin, Tarja Heleniuksen, Tuomas Alanteen ja Jussi Helesvirran aloite koskien sosiaalisen median käytön ohjeistuksen laatimista Ruskon kunnan työntekijöille ja viranhaltijoille, kunnanhallitus päättää lähettää hyvinvointilautakunnan valmisteltavaksi. 

4. Kauko Hakalan/Ruskon kokoomuksen valtuustoryhmän aloite koskien Vahdolta Ruskolle tulevan kevyenliikenteenväylän kunnostamista, kunnanhallitus päättää lähettää teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. 

5. Lassi Laineen aloite koskien Vahdon kunnanosan liikunta- ja ulkoilupaikkoja, kunnanhallitus päättää lähettää hyvinvointilautakunnan valmisteltavaksi. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.