Kunnanhallitus, kokous 19.10.2020

§ 212 Ilmoitus- ja muut asiat