Kunnanhallitus, kokous 19.10.2020

§ 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.