Kunnanhallitus, kokous 19.10.2020

§ 199 Kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden v. 2021 talousarvio/käyttösuunnitelma

RUSDno-2020-484

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus hyväksyi 17.9.2020 kehyksen v. 2021 talousarvion laadinnan pohjaksi. Keskushallinnossa on laadittu vuoden 2021 talousarvio kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden osalta. Näitä ovat vaalit, tarkastustoimi, yleishallinto, joukkoliikenne, elinkeinotoimi sekä kaavoitus- ja maankäyttö. Myös sosiaali- ja terveystoimen talousarvioesitys sisältyy tähän kokonaisuuteen. 

Vuoden 2021 osalta on huomioitu seuraavia seikkoja:

- kuntavaalien järjestäminen 18.4.2021,

- yhden vakanssin siirto koulujen it-tuesta ICT-palvelujen kokonaisuuteen,

- joukkoliikenteen määrärahavaraus Föli-lautakunnan esityksen mukaisena,

- sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahavaraus kehyksen mukaisena (16,1 miljoonaa     euroa).

Talousarvioesitys on esityslistan oheismateriaalina. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus hyväksyy alaistensa tulosalueiden talousarvion esitetyssä muodossa jatkovalmistelun pohjaksi.