Kunnanhallitus, kokous 19.10.2020

§ 205 Lausunto Raision seudun koulutuskuntayhtymän talousarvioluonnoksesta 2021sekä talous- ja investointisuunnitelmasta vuosille 2021-2023

RUSDno-2020-449

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko on pyytänyt jäsenkuntien lausuntoa kuntayhtymän talousarvioluonnoksesta 2021 sekä talous- ja investointisuunnintelmasta vuosille 2021-2023. Lausunto on pyydetty antamaan 30.10.2020 mennessä.

Luonnoksessa todetaan, kuntayhtymän vuoden 2021 toimintasuunnitelman keskeisiä sisältöjä ovat:

1. laadukkaasta toiminnasta kertovan j ataloudellisesti palkitsevan opiskelija- ja työelämäpalautteen varmistaminen sekä toiminnan parantaminen palautteen mukaisesti,

2. jatkuvan haun opiskelijaläpivirtaaman hallinta ja tavoitteellisen opiskelijavuosikertymän saavuttaminen,

3. vetovoimaisuuden lisääminen toiminta-alueella ja opiskelijoiden tyytyväisyyden ja pysyvyyden varmistaminen sekä

4. asiakaslähtöisen ja modernia opetusteknologiaa hyödyntävän toiminnan edistäminen ja henkilöstön digiosaamisen parantaminen Rasekossa.

Strategisilla kehittämisohjelmilla Raseko pyrkii varmistamaan henkilöstön osaamisen kehittämisen sekä laadukkaaan toiminnan edellytykset. Tulevina vuosina panostetaan moderniin opetusteknologiaan..

Luonnoksen mukaan Raseko toimii opiskelijalähtöisesti. Ammatillisen koulutuksen järjestäjän kilpailukyky, toiminnan kannattavuus ja tehokkuus turvataan. Raseko hoitaa moduloinnin avulla siitä, että kykenee tarjoamaan yksilöllisiä opintopolkuja ja valinnaisuutta opintoihin. Kaikessa on tavoitteena opiskelijoiden oppiminen, työllistyminen ja menestyminen elämässä.

Tilat, laitteet ja oppimisympäristöt ovat turvallisia, toimivia ja ajanmukaisia. Toiminta keskittyy kampukselle.

Talousarvioesityksessä toimintamenot kasvavat 3,8 prosenttia ja henkilötömenot 3,25 % edellisvuoden tilinpäätökseen nähden.

Luonnos Raisionseudun koulutuskuntayhtymän talousarviosta vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2023 on esityslistan oheismatriaalina.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää todeta, että sillä ei ole huomautettavaa Raision seudun koulutuskuntayhtymän talousarvioluonnoksesta 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2023.