Kunnanhallitus, kokous 19.10.2020

§ 196 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään sähköisesti torstaihin 22.10.2020 mennessä ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana.

Päätösehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Nora Ojala ja Jorma Raiko.