Kunnanhallitus, kokous 19.10.2020

§ 198 Ruskon kunnan osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020

RUSDno-2020-491

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnan keskushallinnossa on laadittu viimeisten kirjaustietojen perusteella Ruskon kunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2020. Osavuosikatsaus on esityslistan oheismateriaalina. 

Katsauksessa on erikseen tarkasteltu mm. talousarvion toteutumista, verotuloja, valtionosuuksia, talousarviolainoja ja maksuvalmiutta, asukasmäärää sekä tonttikauppojen toteutumista. Tehtäväalueittainen tuloarvio- ja määrärahatoteuma on esitetty erillisenä. Investointihankkeiden toteuma on esitetty investointikohtaisesti. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2020 ja lähettää sen valtuustolle tiedoksi.