Kunnanhallitus, kokous 19.10.2020

§ 197 Ruskon kunnan vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022-23 taloussuunitelma

RUSDno-2020-485

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnan taloudellinen asema on säilynyt varsin vahvana huolimatta kuluvan vuoden koronapandemian aiheuttamasta taloudellisesta epävarmuudesta. Viimeisin osavuosikatsaus ennustaa n. 1,5 miljoonan euron ylijäämää kuluvalle vuodelle. Kunnan lainakanta on 1 310 euroa/asukas (keskiarvo Suomen kunnissa 3 352 euroa/asukas, Varsinais-Suomessa 3 206 euroa/asukas ja 5 000 - 10 000 asukkaan kunnissa 3 484 euroa/asukas ilman konsernilainoja) eikä uutta lainaa ole kuluvana vuonna jouduttu ottamaan. Aikaisempien vuosien ylijäämää on taseessa n. 13,3 miljoonaa euroa eli       2093 euroa/asukas. 

Kunnan asukasluku on elokuun 2020 tilanteen mukaan 6 354 asukasta, kasvua vuodessa 70 asukasta. Työttömyys oli elokuussa 7,8 %, mikä korkeasta tasostaan huolimatta on maakunnan alhaisimpia. 

Vuoden 2021 verotulokertymäksi arvioidaan Kuntaliiton viimeisimmässä arviossa 25,7 miljoonaa euroa. Se on 400 000 euroa enemmän kuin vielä ensi vuoden kehystä asetettaessa arvioitiin. Arvio perustuu koronapandemian hiipumiseen ja talouden 2,5 %:n kasvuun ensi vuonna.  Toisaalta valtionosuuksien suuruus 6,2 miljoonaa euroa on 250 000 euroa pienempi kuin aiemmin ennakoitiin. 

Toimialojen yhteenlasketut talousarvioesitykset päätyvät toimintakatteen osalta loppusummaan 30,7 miljoonaa euroa, mikä on 650 000 euroa annettua kehystä korkeampi luku. 

Toimialajohtajat on kutsuttu selostamaan toimialojensa talousarvioesityksiä. Oheismateriaalina on alustava talousarvioesitys 2021 ja taloussuunnitelma 2022-23.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi toimialojen talousarvioesitykset ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun.