Kunnanhallitus, kokous 19.10.2020

§ 201 Vuoden 2020 talousarvion muuttaminen eräiden määrärahojen osalta

RUSDno-2020-493

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Vuoden 2020 talousarviossa on eräitä määrärahoja varattu Yleishallintoon, vaikka ne kohdistuvat kaikille toimialoille. Tällaisia ovat kesätyöntekijöiden palkkausmäärärahat, työn vaativuuden arviointiin varatut määrärahat sekä työllistämismäärärahat. Määrärahojen oikean kohdentumisen periaatteen mukaisesti rahat tulee kuitenkin osoittaa niille toimialoille, joihin ne kuluvan vuoden aikana ovat kohdistuneet. Muutoksilla ei ole vaikutusta talousarvion loppusummaan. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2020 talousarviota muutetaan seuraavasti:

1. Kesätyömäärärahoista Yleishallinnosta 24 400 euroa Varhaiskasvatukseen 6 000 euroa, Hyvinvointipalveluihin 4 600 euroa ja Toimitila- ja vuokrauspalveluihin 13 800 euroa,

2. Työllistämismääräraha Yleishallinnosta 15 000 euroa ja työmarkkinatuki + 6 000 euroa Hyvinvointipalveluihin (kirjasto),

3. TVA-korotuksiin varatusta määrärahasta Yleishallinnosta 23 000 euroa Perusopetukseen 5 000 euroa, Varhaiskasvatukseen 13 000 euroa, Hyvinvointipalveluihin 4 000 euroa sekä  Toimitilapalveluihin 1 000 euroa. 

Muutoksilla ei ole vaikutusta talousarvion loppusummaan.