Kunnanhallitus, kokous 19.10.2020

§ 200 Vuoden 2020 talousarvion muuttaminen sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta sekä lisämäärärahaesitys

RUSDno-2020-492

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveyspalveluihin on kunnan talousarviossa kuluvalle vuodelle varattu n. 15,4 miljoonaa euroa. Viimeisimmän ennusteen mukaan määrärahatarve on n. 16,2 miljoonaa euroa. Suurin määrärahan lisätarve on hoito- ja hoivapalveluissa, 755 000 euroa. Kokonaisuudessaan sote-palveluihin osoitettuja määrärahoja tulisi korottaa 800 000 euroa. Esityslistan oheismateriaalina on tehtäväaluekohtainen toteumaennuste sote-määräraharahoista. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2020 talousarviota muutetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialueella siten, että lisämääräraha myönnetään sosiaali- ja terveyspalvelujen tehtäväalueille seuraavasti:

210 Aikuissosiaalityö ja aik. psykosos.palvelut   -    7 000

212 Perhepalvelut                                                 205 000

220 Vammaispalvelut                                         -  183 000

240 Hoito- ja hoivapalvelut                                    755 000

250 Perusterveydenhuolto                                 -   14 000

270 Suun terveydenhuolto                                      48 000

290 Erikoissairaanhoito                                      -     4 000

Kaikki yhteensä                                                    800 000