Kunnanhallitus, kokous 19.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Ilmoitus- ja muut asiat

Päätös

Ennen kunnanhallituksen kokousta 17.30 alkaen pidettin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ja kunnanhallituksen yhteinen keskustelutilaisuus. Tilaisuudessa keskusteltiin toimialan sisäisistä asioista ja meneillään olevasta organisaatiouudistuksesta. 

Kunnanhallitukselle tuotiin tietoon saatetuksi seuraavat vireillä olevat asiat:

1. Työsuhdepolkupyörien hankinta leasingpalveluna.

Hankintaa ollaan valmistelemassa Cloudiaan ja aikanaan tuodaan hankintapäätös kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

2. Perinnetoimikunnan järjestäytymiskokous pidettiin 16.2.2024.

3. Ruskon kunta on osallistumassa VTT:n tutkimushankkeeseen, jossa tarkastellaan maaseudun elinvoimaisuutta.