Kunnanhallitus, kokous 19.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Kunnanviraston kiinniolo vuonna 2024

RUSDno-2024-68

Valmistelija

  • Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Perustelut

Vuosilomien keskittämisen mahdollistamiseksi on Ruskon kunnassa ollut käytäntönä, että kunnanvirasto suljetaan kesällä 4-5 viikon ajaksi. Lisäksi muutaman vuoden ajan kunnanvirasto on ollut suljettuna joulun ja uuden vuoden välisen ajan. Sulkeminen on mahdollista, koska kesälomakaudella ja joulun ja uuden vuoden välisenä ajankohtana asiakaspalvelujen kysyntä on selvästi muita ajankohtia vähäisempää.

Sulkemisen aikana välttämättömät palvelut kuten laskujen ja palkkojen maksatus hoidetaan normaalisti. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 10.5.2024, 24.6. - 4.8.2024 ja 23.12 - 1.1.2025. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.