Kunnanhallitus, kokous 19.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja hyväksytään sähköpostilla 22.2.2024 mennessä ja allekirjoitetaan sähköisesti tarkastuksen jälkeen.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Suvi Helenius ja Antti Jussila.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Jussila ja Katri Koivisto.