Kunnanhallitus, kokous 20.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Ilmoitus- ja muut asiat

Päätös

1. Varhan palveluverkkoselvitysluonnos

Käytiin lävitse Varhan esittämää palveluverkkoluonnosta. Todettiin, että selvityksen mukaan mm. Vahdolla sijaitseva asumispalveluyksikkö Jokitupa on Vahdon terveyskeskusksen lisäksi lakkautettavien palvelupisteiden joukossa. Palvelupiste ollaan lopettamassa vuoteen 2026 mennessä.

2. Toimitusjohtaja Maarika Maury KissConsulting Oy:stä esitteli kokouksen alussa Ruskon kunnan palvelustrategialuonnosta. Käytiin keskustelua ja sovittiin jatkotoimenpiteistä.

3. Tekninen johtaja Mika Heinonen ja arkkitehti Pia Helin esittelivät kunnantalo- ja kirjastohankesuunnitelmaluonnosta.