Kunnanhallitus, kokous 20.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Ostotarjous rekkakentän laajennusta varten

RUSDno-2024-302

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Raikon Konepaja Oy on toimittanut Ruskon kunnalle seuraavan sisältöisen ostotarjouksen rekkakentän laajennusta varten:

"Alue             Karttaliitteen mukaisesti Vahdontien itäpuolella sijaitseva kiilamainen alue, joka on tällä hetkellä joutomaata. Kiinteistörekisterinumero on 704-406-1-393.

Tarjous          Tarjoamme alueesta 43.000,00 €. Tarjoaja on tietoinen lentokenttätoiminnasta johtuvista rakentamis- ja toimintarajoituksista.

Perustelut      Tällä lisämaalla on tarkoitus säilyttää toiminta nykyisellä paikalla ja tehostaa sekä laajentaa olemassa olevaa ja rakennettavaa logistiikkatoimintaa.

                      Rekkakentän laajennus tukee hanketta saada Turun lentokenttäalueesta kansainvälisesti merkittävä toimija."

Ostotarjouksen kohteena olevan alueen pinta-ala on 4.284,3 m2.

Esityslistan oheismateriaalina on aluetta kuvaava kartta.

 

 

                     

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää myydä Raikon Konepaja Oy:lle 4.284,3 m2:n suuruisen määräalan Lähteenmäen kylässä sijaitsevasta Lehtimäki-nimisestä tilasta (RN:o 704-406-1-393). 

Kauppahinta on 43.000 euroa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kiinteistöön kohdistuu lentokenttätoiminnasta johtuva rakentamis- ja toimintarajoitus.