Kunnanhallitus, kokous 20.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Peltoalueiden vuokraukset

RUSDno-2024-202

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnan peltoalueiden vuokrauksesta on viimeksi päätetty vuonna 2023. Tuolloin pyrittiin uusimaan peltoalueiden vuokrasopimukset nykyisten vuokralaisten kanssa vuoden mittaisina. Vuoden mittaiset sopimukset on tehty Lehtimäki-tilan peltojen, Niittylä-tilan peltojen sekä Saarela I- ja Saarela II- tilan peltojen osalta. Eräiden peltojen osalta päätettiin vuonna 2021, että niiden osalta tehdään kolmen vuoden vuokrasopimukset. Kolmen vuoden vuokrasopimukset on tehty Harjula-tilaan kuuluvan määräalan, Kalliorannantien varren peltojen, Laavistentien varren peltojen sekä Kaharinmetsän peltojen osalta. Kyseisten tilojen vuotuiset vuokrat ovat yhteensä n. 6.200 euroa vuodessa.

Vuokrasopimuksia voidaan jatkaa nykyisten vuokrasopimusten pituisina jatkossakin  (Lehtimäki-tilan pellot, Niittylä-tilan pellot sekä Saarela I- ja Saarela II-tilan pellot 1 vuoden vuokrasopimuksella ja Harjula-tilan määrärala, Kalliorannantien varren pellot, Laavistentien varren pellot sekä Kaharinmetsän pellot 3 vuoden vuokrasopimuksella).

Lehtimäki-tilan peltoja ei ole tarkoituksenmukaista vuokrata enää Vahdontien lentokentän puoleisen alueen osalta siitä tehdyn ostotarjouksen johdosta, jolloin vuokrattavan alueen pinta-alaksi jäisi 1,75 ha. Laavistentien varren peltojen pinta-ala on pienentynyt 1,58 hehtaarin alueelle rakennetun jokipolun johdosta. Muilta osin vuokrattavat alueet olisivat nykyisten vuokrasopimusten mukaisia. 

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää pyrkiä uusimaan peltoalueiden vuokrasopimukset nykyisten vuokralaisten kanssa yhden vuoden tai kolmen vuoden mittaisina edellä esitetyllä tavalla.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Esteellisyys

Valtuuston puheenjohtaja Antti Mattila ilmoitti esteellisyydestä (hallintolaki 28.1. § 1 kohta osallisuus- eli asianosaisjäävi, henkilö on asianosainen) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Vahdolla sijaitsevien Laavistentien varren peltojen (1,58 ha), Kalliorannan tien varren peltojen (1,04 ha) ja Harjulantien päässä olevan n. 0,55 ha:n suuruisen peltoalueen vuokraaja ei ollut halukas enää jatkamaan ko. peltojen vuokraamista.

Tämän johdosta kyseisiä alueita tarjottiin vuokralle kunnan www-sivuilla ja Ruskolaisessa. Tarjoukset pyydettiin ajalle 1.5.2024-30.4.2027 osoittamaan kunnanhallitukselle 15.5.2024 klo 15 mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin 4 tarjousta.

Tarjoukset avattiin kunnanjohtajan sekä talous- ja hallintojohtajan toimesta tarjousten jättöajan jälkeen 15.5.

---------

Tehtyjen maakauppojen myötä kunnalle on tullut peltoalueita, joita on viljelty aiemmin tehtyjen vuokrasopimusten pohjalta. Viljely on kohdistunut kiinteistöillä Ketunluola, Rauhala, Touhula  ja Ketunluola I  sijaitseviin peltoalueisiin. Alueiden viljelijä on osoittanut kiinnostusta jatkaa viljelyä kyseisillä alueilla entisin ehdoin. Kyseiseltä alueelta on meneillään olevan kaavoituksen johdosta tarkoituksenmukaista vuokrata peltoa yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää vuokrata jätettyjen tarjousten perusteella, yhteispinta-alaltaan 3,17 ha suuruiset peltoalueet,  Hannu Kohmolle 950 euron vuosihintaan (ha-hinta 299,68 €) ajalle 1.5.2024-30.4.2027:

-Laavistentien varren pellot (Laavistentien molemmin puolin kaksi palstaa), 1,58 ha

-Kalliorannantien varren pellot (kiinteistöt Jokipuisto Rn:o 2:37 ja Metsärinne Rn:o 6:10), 1,04 ha

-Harjulantien päässä oleva Vahdonjoki -kiinteistöön kuuluva n. 0,55 ha:n peltoalue

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää vuokrata 409 euron ha-hintaan Myllymäen Broileri Oy:lle ajalle 1.5.2024-30.4.2025:

-kiinteistöillä 704-407-0003-0022 Ketunluola, 704-407-0014-0003 Rauhala ja 704-407-0014-0004 Touhula sijaitsevat, yhteispinta-alaltaan 4,2 ha:n suuruiset, lohkot:

           * Riistapelto 704 00362 90, 0,81 ha

           * Tontti 70400682 22, 0,41 ha

           * Järvenaukia 3B 704 01135 87, 0,44 ha

           * Järvenaukia 3A 704 01134 86, 0,99 ha

-kiinteistöllä 704-407-3-26 sijaitsevat lohkot: 

           * Järvenaukia 1B 704 01136 88, 0,79 ha

           * Järvenaukia C704 0138 90, 0,38 ha

           * Järvenaukia 1a 704 01110 62, 0,38 ha

 

 

 

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.