Kunnanhallitus, kokous 20.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja hyväksytään sähköpostilla 23.5.2024 mennessä ja allekirjoitetaan sähköisesti tarkastuksen jälkeen.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Katri Koivisto ja Jari Lehtola.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katri Koivisto ja Jari Lehtola.