Kunnanhallitus, kokous 20.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Tiera verkkokauppa -yhteishankintaan liittyminen

RUSDno-2024-295

Valmistelija

  • Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Perustelut

Tiera Verkkokauppa -puitesopimuksen sopimuskausi päättyy elokuussa 2024. Tiera on kilpailuttamassa yhteishankintana vastaavan hankintakanavan ICT-laitteille, -ohjelmistoille ja -palveluille päivitetyillä tuoteryhmillä, tuotteilla ja ratkaisuilla.

Hankinnan tavoitteena on tarjota asiakkaillemme kustannustehokas ja vaivaton tapa hankkia ICT-laitteita, -palveluita ja -ohjelmistoja sekä toimialakohtaisia kokonaisratkaisuja. Hankinta toteutetaan yhteishankintana ja siinä hyödynnetään kaikkien osallistuvien kuntien ja hyvinvointialueiden kokonaisvolyymia. Tiera Verkkokauppa -puitesopimuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota kilpailukykyisen hinnan säilyttämiseen laajalle tuote- ja palveluvalikoimalle koko hankintakauden ajan sekä tuotteiden ja palveluiden monipuolisuuteen. Hankintakanavan tilausportaali sekä kattavat logistiikka- ja elinkaaripalvelut tarjoavat mahdollisuuden hankintaprosessin tehostamiseen. Puitesopimuksessa huomioidaan kattavasti vastuullisuuden ja kestävän kehityksen vaatimukset. Tavoitteenamme on luoda Suomen vastuullisin ICT-laitteiden hankintakanava.

Ruskon kunta on nykyisessä verkkokaupan sopimuksessa mukana.

Tiera Verkkokauppa -yhteishankintaan tulee ilmoittautua 24.5.2024 mennessä varmistaakseen käyttömahdollisuuden seuraavalle sopimuskaudelle. Eri tuoteryhmiä voi ottaa käyttöön myös myöhemmin sopimuskauden aikana (2024 - 2028). Yhteishankintaan ilmoittautuneilla asiakkailla ei ole minimiostovelvoitetta eikä liittymisilmoitus estä tai rajoita asiakasta hankkimasta tuotteita ja/tai palveluita kolmansilta osapuolilta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää

1. liittyä Tieran Verkkokauppa -puitesopimuksen (2024 - 2028) kilpailutukseen

2. antaa talous- ja hallintojohtajalle valtuudet jatkotoimenpiteisiin kilpailutuksen/yhteishankinnan eteenpäin viemiseksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.