Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 206 Hallintokuntien pöytäkirjat

Perustelut

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat hallintokuntien pöytäkirjat:

- Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta - Kokous 1.9.2021

- Hyvintointilautakunta - Kokous 9.9.2021

- Tekninen lautakunta - Kokous 9.9.2021

 

Pöytäkirjat ovat nähtävillä kunnanvirastossa sekä kunnan verkkosivuilla https://rusko.cloudnc.fi/

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi sekä ettei mainittuja päätöksiä siirretä kunnanhallituksen tutkittaviksi, mikäli niitä ei ole ennen tämän pykälän käsittelyä siirretty.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.