Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 207 Ilmoitus- ja muut asiat

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon saatettiin seuraavat asiat:

- Osallistuminen maatalouden Kohti tulevaa -tiedonvälityshankkeeseen.