Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 198 Kunnan edustajien valinta eri toimielimiin toimikaudeksi 31.5.2023 ulottuvaksi toimikaudeksi

RUSDno-2021-557

Valmistelija

 • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunta omistaa As. Oy Ruskon Liikekulman, As. Oy Ruskonsadon, As. Oy Ruskolan ja Ruskon Vuokratalot Oy:n osakkeita. Edelleen As. Oy Ruskon Metsärinteen ja As. Oy Ruskon Metsärannan osakkeet ovat yksin Ruskon kunnan omistuksessa. Kunnan tulee nimetä edustajansa em. yhtiöiden yhtiökokouksiin.

Edelleen kunnan tulee määrätä As Oy Laukolan Rivin ja As. Oy Vahdonrivin yhtiökokouksiin.

Lisäksi kunnanhallitus on nimennyt ehdokkaansa em. asunto-osakeyhtiöiden sekä Ruskon Vuokratalot Oy:n hallituksiin, koska kunnan omistamien osakkeiden kokonaismäärä huomioiden on kunnan edustusta yhtiöiden hallituksissa pidetty perusteltuna.

Edelleen kunnanhallitus nimeää edustajansa joukkoliikennelautakunnan kokouksiin osallistuvaksi viranhaltijaedustajaksi, joukkoliikenneasioiden valmistelevaan työryhmään osallistuvaksi viranhaltijaksi, ja seudullisen hankintatyöryhmän jäseneksi. Seutulipputyöryhmään ei enää ole tarpeen nimetä edustajaa.

Edelleen kunnanhallituksen tulee nimetä edustajansa Turun Seudun Puhdistamo Oy:n sekä Vasso Oy:n, Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ja Turun Seudun Kehitys Oy:n yhtiökokouksiin ja ehdokkaansa Turun Seudun Kehitys Oy:n hallitukseen.

Edelleen kunnanhallitus nimeää edustajansa Finda Oy:n yhtiökokouksiin.

Edelleen kunnanhallitus nimeää edustajan Länsi-Suomen Pelastusalan liiton vuosikokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajat, muut edustajat sekä jäsenet eri toimikuntiin tai vastaaviin sekä ehdokkaat eri yhtiöiden hallituksiin 31.5.2023 ulottuvaksi toimikaudeksi seuraavasti:

 •  kunnan edustaja As Oy Ruskonsadon yhtiökokouksiin (1 edustaja, 1 varaedustaja): Markku Jessen-Juhler (varalle Niko Paloposki)
 • kunnan edustaja As Oy Ruskon Liikekulman yhtiökokouksiin (1 edustaja, 1 varaedustaja): Niko Paloposki (varalle Markku Jessen-Juhler)
 • kunnan edustaja As Oy Laukolan Rivin yhtiökokouksiin (1 edustaja, 1 varaedustaja): Niko Paloposki (varalle Markku Jessen-Juhler)
 • kunnan edustaja As Oy Vahdonrivin yhtiökokouksiin (1 edustaja, 1 varaedustaja), aiemmin Jouko Virtanen (varalla Markku Jessen-Juhler): Markku Jessen-Juhler (varalle Niko Paloposki)
 • kunnan ehdokkaat As Oy Ruskon Liikekulman hallituksen jäseniksi (1 jäsen ja 1 varajäsen): Markku Jessen-Juhler (varalle Mika Heinonen)
 • kunnan edustaja As Oy Ruskolan yhtiökokouksiin (1 edustaja, 1 varaedustaja): Mika Heinonen (varalle Niko Paloposki)
 • kunnan ehdokkaat As Oy Ruskolan hallituksen jäseniksi (2 jäsentä, 2 varajäsentä): Mika Heinonen (varalle Niko Paloposki) ja kunnanhallituksen edustaja (varalle kunnanhallituksen edustaja)
 • kunnan edustaja As Oy Ruskon Metsärinteen yhtiökokouksiin (1 edustaja, 1 varaedustaja): Kari Lehtinen (varalle talous- ja hallintojohtaja)
 • kunnan ehdokkaat As Oy Ruskon Metsärinteen hallituksen jäseniksi (3 jäsentä ja 1 varajäsen): Mika Heinonen, Niko Paloposki ja Markku Jessen-Juhler (varalle talous- ja hallintojohtaja)
 • kunnan edustaja As Oy Ruskon Metsärannan yhtiökokouksiin (1 edustaja, 1 varaedustaja): Kari Lehtinen (varalle talous- ja hallintojohtaja)
 • kunnan ehdokkaat As Oy Ruskon Metsärannan hallituksen jäseniksi (3 jäsentä ja 1 varajäsen): Mika Heinonen, Niko Paloposki ja Markku Jessen-Juhler (varalle talous- ja hallintojohtaja)
 • kunnan edustaja Ruskon Vuokratalot Oy:n yhtiökokouksiin (1 edustaja, 1 varaedustaja): Kari Lehtinen (varalle talous- ja hallintojohtaja)
 • kunnan ehdokkaat Ruskon Vuokratalot Oy:n hallituksen jäseniksi (2 jäsentä ja 1 varajäsen): Mika Heinonen ja Markku Jessen-Juhler (varalle Niko Paloposki)
 • jäsenet kunniamerkkiesitystä valmistelevaan työryhmään (nykyisin 2 edustajaa): Kari Lehtinen ja talous- ja hallintojohtaja
 • kunnan edustaja Turun Seudun Puhdistamo Oy:n yhtiökokouksiin: Mika Heinonen (varalle Kari Lehtinen)
 • kunnan edustaja Finda Oy:n yhtiökokouksiin: Kari Lehtinen (varalle Mika Heinonen)
 • kunnan edustaja Turun Seudun Jätehuolto Oy:n yhtiökokouksiin (1 edustaja, 1 varaedustaja): Mika Heinonen (varalle Kari Lehtinen)
 • kunnan edustaja Turun Seudun Kehitys Oy:n yhtiökokouksiin, aiemmin Antti Jussila (varalla Nora Ojala): luottamushenkilö (varalle luottamushenkilö)
 • kunnan ehdokkaat Turun Seudun Kehitys Oy:n hallitukseen (1 edustaja, 1 varaedustaja): Kari Lehtinen (varalle talous- ja hallintojohtaja)
 • kunnan edustaja Länsi-Suomen Pelastusalan liiton vuosikokoukseen, aiemmin Timo Hiironen: kunnanhallitus nimeää
 • joukkoliikennelautakunnan kokouksiin osallistuva viranhaltijaedustaja (1 edustaja, 1 varaedustaja): Kari Lehtinen (varalle talous- ja hallintojohtaja)
 • joukkoliikenneasioiden valmistelevaan työryhmään osallistuva viranhaltija (1 edustaja, 1 varaedustaja): talous- ja hallintojohtaja (varalle Mika Heinonen)
 • seudullisen hankintatyöryhmän jäsen (1 edustaja): talous- ja hallintojohtaja
 • kunnan edustaja Pyhän Henrikin pyhiinvaelluksen neuvottelukuntaan, aiemmin Martti Raikasniemi: kunnanhallitus nimeää
 • kunnan edustaja yhteistyöneuvottelukuntaan, aiemmin Sisko Hellgren (varalla Antti Mattila): kunnanhallitus nimeää
 • edustajat kunnallisen pääsopimuksen mukaisiin paikallisneuvotteluihin, aiemmin Sisko Hellgren, Jouko Virtanen ja kunnanjohtaja: kunnanhallitus nimeää
 • kunnan edustaja Vasso Oy:n yhtiökokouksiin, aiemmin Virpi Hurula (varalla Ismo Söderling): kunnanhallitus nimeää

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen seuraavin muutoksin ja lisäyksin:

-kunnan ehdokkaat As Oy Ruskolan hallituksen jäseniksi: Mika Heinonen (varalla Niko Paloposki) ja Jorma Raiko (varalla Kalle Vähä-Piikkiö),

-kunnan ehdokkaat As Oy Ruskon Metsärinteen hallituksen jäseniksi: Mika Heinonen, Niko Paloposki ja Kati Törmänen (varalle talous- ja hallintojohtaja),

-kunnan ehdokkaat As Oy Ruskon Metsärannan halltuksen jäseniksi : Mika Heinonen, Niko Paloposki ja Kati Törmänen (varalle talous- ja hallintojohtaja),

-kunnan ehdokkaat Ruskon Vuokratalot Oy:n hallituksen jäseniksi: Mika Heinonen ja Kati Törmänen (varalle Niko Paloposki),

-kunnan edustaja Turun Seudun Kehitys Oy:n yhtiökokouksiin: Antti Jussila, (varalle Monika Antikainen),

-kunnan edustaja Länsi-Suomen Pelastusalan liiton vuosikokoukseen: Mikko Simola,

-kunnan edustaja Pyhän Henrikin pyhiinvaelluksen neuvottelukuntaan: Monika Antikainen,

-kunnan edustaja yhteistyöneuvottelukuntaan : Jussi Helesvirta (varalle Antti Mattila),

-edustajat kunnallisen pääsopimuksen mukaisiin paikallisneuvotteluihin: Jussi Helesvirta, Ismo Söderling ja kunnanjohtaja,

-kunnan edustaja Vasso Oy:n yhtiökokouksiin: Virpi Hurula (varalle Ismo Söderling).