Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 205 Omakotitalon rakennustontin 517/3 vuokraaminen sekä vuokrasopimuksen hyväksyminen

RUSDno-2021-554

Perustelut

Ruskon kunnan sekä KP rakennus- ja suunnittelu Oy:n kesken allekirjoitettiin vuokrasopimus 31.8.2021 koskien Päällistönmäen asemakaava-alueella sijaitsevaa Tontti 517/3 -nimistä tilaa (1699 m2), kiinteistötunnus 704-404-4-245, Päällistönmäentie 12, Rusko.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää vuokrata KP rakennus- ja suunnittelu Oy:lle tontti 517/3 -nimisen tilan Päällistönmäen asemakaava-alueelta ja hyväksyy 31.8.2021 allekirjoitetun vuokrasopimuksen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.