Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 200 Omakotitontin 516/10 myynti sekä kauppakirjan hyväksyminen

RUSDno-2021-553

Perustelut

Ruskon kunnan sekä ***** ja ***** kesken allekirjoitettiin kauppakirja 1.9.2021, koskien Päällistönmäen asemakaava-alueella sijaitsevaa Tontti 516/10 -nimistä tilaa (1122 m2), kiinteistötunnus 704-404-4-366, Länkitie 1, Rusko. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää, että Ruskon kunta myy ja luovuttaa ***** ja ***** asuntotarkoitukseen Ruskon Päällistönmäessä sijaitsevan tontti 516/10 -nimisen tilan Rno 4:366, osoitteessa Länkitie 1, Rusko.

Kunnanhallitus päättää edelleen hyväksyä Ruskon kunnan sekä  ***** ja ****** 1.9.2021 välillä allekirjoitetun kauppakirjan. Samalla kunnanhallitus toteaa, että ko. tonttia koskeva vuokrasopimus raukeaa tehdyn kaupan myötä.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.