Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 204 Omakotitontin 522/7 myynti sekä kauppakirjan hyväksyminen

RUSDno-2021-556

Perustelut

Ruskon kunnan sekä ***** ja ***** kesken allekirjoitettiin kauppakirja 8.9.2021, koskien Päällistönmäen asemakaava-alueella sijaitsevaa tontti 522/7 -nimistä tilaa (1439 m2), kiinteistötunnus 704-404-4-292, Pässinkaari 1, Rusko.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää, että Ruskon kunta myy ja luovuttaa ***** ja ***** asuntotarkoitukseen Ruskon Päällistönmäessä sijaitsevan tontti 522/7 -nimisen tilan Rno 4:292, osoitteessa Pässinkaari 1, Rusko.

Kunnanhallitus päättää edelleen hyväksyä Ruskon kunnan sekä  ***** 8.9.2021 välillä allekirjoitetun kauppakirjan. Samalla kunnanhallitus toteaa, että ko. tonttia koskeva vuokrasopimus raukeaa tehdyn kaupan myötä.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.