Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 202 Omakotitontin 539/4 myynti sekä kauppakirjan hyväksyminen

RUSDno-2021-520

Perustelut

Ruskon kunnan sekä ***** ja ***** kesken allekirjoitettiin kauppakirja 30.8.2021, koskien Päällistönmäen asemakaava-alueella sijaitsevaa tontti 539/4 -nimistä tilaa (1389m2), kiinteistötunnus 704-404-7-35, Jukotie 9 / Akastinkuja 1, Rusko.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää, että Ruskon kunta myy ja luovuttaa ***** ja ***** asuntotarkoitukseen Ruskon Päällistönmäessä sijaitsevan tontti 539/4 -nimisen tilan Rno 7:35, osoitteessa Jukotie 9 / Akastinkuja 1, Rusko.

Kunnanhallitus päättää edelleen hyväksyä Ruskon kunnan sekä  ***** ja ***** 30.8.2021 välillä allekirjoitetun kauppakirjan.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.