Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 193 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 23.9.2021 ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana. 

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Monika Antikainen ja Antti Jussila.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.