Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 196 Sopimus tonttien luovuttamisesta/Ruskon seurakunta

RUSDno-2021-559

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnan ja Ruskon seurakunnan kesken 12.6.2008 allekirjoitetussa maankäyttösopimuksessa on sovittu, että kunta määrää vuosittain luovutettavien tonttien enimmäismäärän, neuvoteltuaan asiasta maanomistajan kanssa. Neuvottelut käydään siinä vaiheessa kun maanomistajan omistaman alueen mahdollistava kunnallistekniikan rakentaminen on valmistunut. Maanomistajan alueen kunnallistekniikka on valmistunut 1.5.2021.

Maankäyttösopimuksessa on sovittu, että maanomistaja sitoutuu luovuttamaan 80 % tonteista kolmen ja kaikki seitsemän vuoden kuluessa siitä kun sopimus tonttien luovuttamisesta on tehty. Sopimus koskee Päällistönmäen asemakaava-alueella olevaa 16 tonttia Rekikaaren varrella.

Nyt allekirjoitetun sopimuksen mukaan tonttien luovutuksesta on sovittu seuraavaa:

- Vuonna 2021 luovutetaan enintään 4 tonttia

- Vuonna 2022 luovutetaan enintään 6 tonttia 

- Vuonna 2023 luovutetaan enintään 6 tonttia

Kaikki tontit luovutetaan viimeistään 31.12.2028 mennessä.

Sopimus tonttien luovuttamisesta on allekirjoitettu 25.8.2021.

Sopimus on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Ruskon seurakunnan kanssa tehdyn sopimuksen tonttien luovuttamisesta.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.