Kunnanhallitus, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Ahola-Ojannon asemakaavan laadintaan liittyvä maanvaihto

RUSDno-2021-406

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen Ahola-Ojannon asemakaavan laajentamiseksi 16.9.2019 § 155. Alueen kaavanlaatijan kunnanhallitus valitsi 14.12.2020 § 244. Kaavan laadinta on edennyt. Kaavan suunnitteluvaiheessa on keskusteltu OMT-Tank Oy:n kanssa maanvaihdosta tieyhteyden mahdollistamiseksi heidän alueensa läpi.

Maanvaihdossa kunta saisi Ojannontie 14 -nimisestä kiinteistöstä (Rnro 704-406-1-443) n. 1.223 m2 suuruisen määräalan. Tähän pinta-alaan sisältyy asemakaavaluonnoksen katualue. Kunta puolestaan luovuttaisi Ojanto-nimisestä kiinteistöstä (Rnro 704-406-1-388) n. 4.594 m2 suuruisen määräalan. 

Maanvaihdossa kunnan saama alue on pohjan osalta rakennettua/asfaltoitua piha-aluetta kun taas kunnan luovuttama alue, eritoten tonttien 9 ja 10 takana, vaatii maanrakentamista, jotta siitä saadaan piha-alue. OMT-Tank Oy on antanut suostumuksensa esitettyyn maanvaihtoon.

Hallintosäännön 23,2 §:n mukaan kunnanhallitus päättää asemakaavan toteuttamista varten tarvittavien alueiden ostamisesta, myynnistä, vaihtamisesta ja lunastamisesta.

Esityslistan oheismateriaalina ovat aluetta kuvaavat karttaluonnokset sekä maanvaihtosopimusluonnos.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä maanvaihdon, jossa Ruskon kunta luovuttaa OMT-Tank Oy:lle n. 4.594 m2 suuruisen määräalan Ojanto-nimisestä kiinteistöstä (Rnro 704-406-1-388) ja OMT Tank Oy puolestaan luovuttaa Ruskon kunnalle n. 1.223 m2 suuruisen määräalan Ojannontie 14 -nimisestä kiinteistöstä (Rnro 704-406-1-443) esityslistan oheismateriaalina olevan maanvaihtosopimusluonnoksen mukaisesti.  

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.